>

Temperatur Centrala Vadstena, energiförbeukning:

 

 

z